Aleca og Exoskeletter ApS sluttede ugen af ved Sano i Middelfart, hvor vi afprøvede forskellige exoskeletter.

Erfaringen har vist, at exoskeletter i visse situationer kan være afgørende for, at mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse fastholdes på arbejdsmarkedet på så normale vilkår som muligt.

Exoskeletter er en betegnelse for et hjælpemiddel, der sidder uden på kroppen og reducerer belastningen af muskler og led, ved ensidigt, gentagne arbejdsopgaver.

Der findes forskellige exoskeletter, der støtter arbejde i henholdsvis brysthøjde og opefter, foroverbøjede stillinger, løft fra lav højde eller arbejde over hovedhøjde.

Aleca tilbyder end-to-end indsatser til personer med bevægeapparatsskader og smertetilstande. Vi hjælper HELE VEJEN for at sikre, at sygemeldte opnår det bedst mulige funktionsniveau og fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Aleca har mulighed for at forsyne sygemeldte med et Exoskelet, når det er væsentligt og kan føre til, at sygemeldte fastholdes på arbejdsmarkedet på så normale vilkår som muligt.

For nærmere information

Jakob Tarp Sørensen

Telefonnr. +45 31423503.

Mail: js@aleca.dk

Loading...