Sygemeldinger blev vendt til raskmeldinger for rigtig mange kunder hos Aleca i 2023. Det viser de nyeste resultater af Alecas koncept ’Hele Vejen’.

 

Når mennesker bliver ramt af en skade i hoved, nakke eller bevægeapparat, kan det have store og smertefulde konsekvenser for deres liv. Samtidig oplever de ofte at miste kontrollen og overblikket.

 

Situationen er ofte dybt kompliceret, men med Alecas Hele Vejen-koncept lykkedes det i 2023 at få syv ud af ti skaderamte kunder tilbage i arbejde, fortæller Jakob Tarp Sørensen, direktør i Aleca:

 

– Vores mission er at hjælpe de tilskadekomne med at opnå det bedst mulige funktionsniveau og et indholdsrigt liv med arbejde eller uddannelse. Derfor er vi naturligvis meget stolte af og glade for, at vores koncept har den gode effekt, vi håbede på.

 

’Hele Vejen’ kan beskrives som en end-to-end-indsats, som bliver udført i Alecas team af dygtige psykologer, smertelæger eller andre fagpersoner. Alle arbejder tværfagligt og på tværs af sektorer, så kæden ikke hopper af på noget tidspunkt og efterlader den skaderamte magtesløs og alene.

 

Den skaderamte får tildelt en personlig tovholder, som tilrettelægger et individuelt forløb – sammen med hovedpersonen selv. Fra tilbagemeldingerne tyder det på, at tovholderfunktionen har stor betydning og skaber en følelse af, at der bliver taget en byrde fra den ramtes skuldre.

 

De kunder, som ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, bliver hjulpet til at finde et job på særlige vilkår, og for nogle ganske få er førtidspension den rigtige løsning.

 

For nærmere information

Kontakt Jakob Tarp Sørensen. Telefon +45 31 42 35 03

Loading...