I Berlingske Tidendes tillæg omkring Fremtidens Sundhedssektor, kommer Jakob Tarp Sørensen, direktør ved Aleca, ind på nye tendenser i fremtidens rehabilitering.

Fremtidens rehabilitering vil være mere proaktiv i stedet for reaktiv.

Tendensen vil blive, at vi ikke kun skal behandle mennesker for en bestemt sygdom, men også understøtte dem i at foretage sunde og vedvarende livsændringer.

Fremtidens patienter vil i langt højere grad have adgang til viden og information om sundhed.

Derfor forventer vi også, at patienter vil blive mere aktivt deltagende i deres behandling, herunder at have et mere ligeværdigt samarbejde med sundhedsaktøren om, hvad der er den rigtige behandling for dem.

Tendenserne stiller store krav til os som fagpersoner og i Aleca undersøger vi i løbende, hvordan vi kan gøre os tilgængelig for patienterne på nye digitale måder.

Loading...