Exoskeletter ApS og Aleca ApS indgår samarbejde med henblik på at udbrede kendskabet og anvendelsen af exoskeletter til forsikringskunder med en fysisk funktionsnedsættelse.

Målet er at forsyne forsikringskunder med et exoskelet, når det er væsentligt og kan føre til, at forsikringskunden fastholdes på arbejdsmarkedet på så normale vilkår som muligt.

 

Exoskeletter er en betegnelse for et skelet, der sidder uden på kroppen. Exoskeletter er et hjælpemiddel, der reducerer belastningen af muskler og led, ved ensidigt, gentagne arbejdsopgaver. Der findes forskellige exoskeletter, der støtter arbejde i henholdsvis brysthøjde og opefter, foroverbøjede stillinger, løft fra lav højde eller arbejde over hovedhøjde.

 

”Erfaringen har vist, at Exoskeletter i visse situationer kan være helt afgørende for, at mennesker med bevægeapparatsskader kan fastholde deres arbejde. Derfor er vi begejstrede for samarbejdet med Exoskeletter ApS og vi ser frem til at hjælpe flere med bevægeapparatsskader og smerter til at fastholde deres arbejde med et exoskelet”, siger Jakob Tarp Sørensen, direktør ved Aleca.

 

”Gennem de sidste par år, har Exoskeletter ApS, hjulpet borgere med forskellige fysiske udfordringer, til en bedre hverdag. Et passivt exoskelet er udviklet til aflastning, men flere afprøvninger, har vist en skelsættende forskel for allerede skadelidte. Samarbejdet med Aleca ApS vil bibringe viden og kapacitet, så evalueringen kommer på et helt nyt niveau.” siger, Arne Urskov, direktør ved Exoskeletter ApS.

 

Exoskeletter ApS har specialiseret sig i anvendelsen og implementeringen af exoskeletter på tværs af forskellige brancher. Besøg os på www.exoskeletter.dk

 

Aleca ApS hjælper tilskadekomne med at forbedre deres funktionsniveau og muligheder for at opnå et indholdsrigt liv med arbejde eller uddannelse. Besøg os på www.aleca.dk

 

Kontaktpersoner:

Arne Urskov, Exoskeletter ApS, telefon: +45 40219521.

Jakob Tarp Sørensen, Aleca ApS, telefon: +45 31423503

Loading...