I dette review beskrives effekten af smertebehandling i de forløb, der er afsluttet i perioden 2018-2019.

 

Kort om smertebehandling

Aleca Smerteklinik tilbyder individuel og højt specialiseret smertebehandling til mennesker med smerteproblematikker i hele landet.
Hovedformålet er at bedre smertetilstanden og øge funktionsniveauet, således at smertepatienter kan have en normal hverdag og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Vi ser patienter på vores smerteklinikker i København, Aarhus og Thisted samt via videokonsultation.

 

Målgruppe

Aleca Smerteklinik modtager patienter fra forsikrings- og pensionsselskaber med begyndende eller vedvarende smerter, som ikke har kunnet behandles tilfredsstillende ved de tilbud, som indtil nu er givet. Målgruppen er kroniske smertepatienter, der i mere end 3 måneder har haft moderate til svære smerter.

 

Reduktion i smerter

Der foretages måling af smerteintensiteten før og efter smertebehandlingen. Patienten vurderer selv intensiteten på en såkaldt VAS skala fra 0 (ingen smerter) til 10 (svære smerter).

 

 

Sammenhæng mellem smerter og arbejdsevne

Det er endvidere undersøgt i hvilket omfang arbejdsevnen påvirkes af smerteintensiteten. Undersøgelsen indikerer en tydelig sammenhæng mellem arbejdsevne og smerteintensitet. Når VAS reduceres med 1, stiger arbejdsevnen med 4-5 arbejdstimer pr. uge. Generelt set kan ca. 60% af variationen i arbejdsevnen forklares med smerteintensiteten.

 

Fagpersoner

Det er autoriserede speciallæger med relevant speciale og/eller diplom på den nordiske postspecialistuddannelse i smertebehandling, der varetager behandlingen. Den behandlingsansvarlige speciallæge er ansvarlig for hele forløbet.

 

Behandling

Hovedformålet er at bedre smertetilstanden og øge funktionsniveauet. Behandlingen består af et medicinsk forløb samt individuel smertehåndtering.
86% af forsikringskunderne modtog andre indsatser ved Aleca sideløbende med smertebehandlingen. Den gennemsnitlige forløbstid har været 5 mdr.

 

Øvrige effekter

Fremgangen i smerteintensiteten og beskæftigelsesgraden er opnået, fordi forsikringskunderne har opnået en optimal smertedækning og en bedre smertehåndtering.
86% af forsikringskunderne modtog andre indsatser sideløbende med smertebehandling. Dette har – i relevante sager – givet det nødvendige tværfaglige bidrag til den samlede indsats, så målet om øget beskæftigelseseffekt blev opnået.
Der er etableret samarbejde med kommunerne, der har indhentet oplysninger i form af statusattest. Afsluttende status er ligeledes blevet sendt til kommunerne. Dette til brug i primært sygedagpengesagsbehandlingen.

Indtrykket er, at kommunerne bl.a. har anvendt oplysningerne i forbindelse med tilrettelæggelse af tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder praktikker, med de relevante skånehensyn.

 

Samlet vurdering

Vi har modtaget forsikringskunder i overensstemmelse med behandlingens målgruppedesign.
Set i lyset af målgruppens udfordringer og en gennemsnitlig forløbstid på 5 måneder, er vi tilfredse med effekten, som vi vil have fokus på at forbedre.
Der er et godt samarbejde med kommunerne. Indtrykket er, at kommunerne bl.a. har anvendt oplysninger fra forløbene til at tilrettelægge tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder afklarende foranstaltninger.
Det vurderes, at samarbejdet mellem os og kommunerne medvirker til et sammenhængende forløb for forsikringskunden og et klart arbejdsmarkedsfokus.

 

For nærmere information

Download PDFLægefaglig direktør
Vibeke Halasi
Telefon: +45 22458855
Mail: vh@aleca.dk

Adm. direktør
Jakob Tarp Sørensen
Telefon: +45 31423503
Mail: js@aleca.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...