Tre dage med kost, logi og samtaler i rolige omgivelser er rammen, når mennesker med hoved- og nakke- skader mødes på et særligt sundheds-ophold i Vejle Ådal. Resultatet er, at halvdelen er tilbage i fuldtidsjob efter 6 måneder.

Der er grønt og frodigt, så langt øjet rækker, når man kører gennem den bakkede Vejle Ådal til Vingstedcentret. Her falder skuldrene og pulsen ned, og derfor er det heller ikke tilfældigt, at netop det sted er valgt som base for Alecas sundhedsophold for skaderamte med hoved- og nakkeskader.

– Omgivelserne har en vigtig effekt. Her kommer man væk fra sine vante rammer og får nye perspektiver på sin situation, siger Jakob Tarp Sørensen, der er partner i Aleca.

Aleca er en landsdækkende virksomhed, der samarbejder med blandt andet forsikringsselskaber om rehabilitering af mennesker, der har fået en skade.

Siden 2013 har Codan Forsikring A/S hvert år givet omkring 12 skaderamte et helt unikt tilbud om at komme med på Alecas tredages sundhedsophold. Her møder de skaderamte fysioterapeuter, psykologer og andre eksperter, der giver dem en bred viden om hovedtraumer og nakkeskader og fortæller om behandlingsmuligheder.

 

Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet

Der bliver også lagt en konkret køreplan for, hvad de skaderamte skal, når de kommer hjem. Det kan for eksempel være konkrete anvisninger til, hvordan de gradvist kommer tilbage til arbejde samt fordeler gøremål og pauser i løbet af en dag for ikke at brænde ud.

– Vi giver dem en forudsætning for, at de kan hjælpe sig selv bedre og mindske noget af den usikkerhed, de har efter en skade. Jo tidligere, de får redskaber og viden, jo bedre kan de komme sig efter skaden og vende tilbage til arbejdsmarkedet, siger Jakob Tarp Sørensen.

De seneste fem år har omkring 60 tilskadekomne været med på sundhedsopholdet. Cirka 50 procent af dem er tilbage i fuldtidsarbejde seks måneder efter.

 

Grundig udredning

Det helt afgørende ved sundhedsopholdet er også, at deltagerne og fagfolkene mødes fysisk og er sammen hele dagen, under alle måltider og om aftenen henover en kop te.

– Vi får et helt unikt billede af, hvordan de skaderamte har det over tid. Under et kort møde i en klinik kan de lettere oppe sig og virke bedre, end de reelt er. Når vi er sammen over tre dage, kan det ikke skjules, hvis de får det dårligt. For os betyder det, at vi kan give dem en langt mere grundig og retvisende udredning, fortæller Jakob Tarp Sørensen.

Hos Codan Forsikring A/S er socialrådgiver Camilla Elkjær Jensen meget glad for at kunne tilbyde  et sundhedsophold:
  Vi havde en frustration over, at der ikke tidligere var noget tilbud til folk med hoved- og nakkeskader, og ofte kom de så sent på smerteklinik, at det var svært at flytte folk. Sundhedsopholdet er tre intensive dage, som giver så meget håb, energi og inspiration til de skaderamte, siger hun.

Camilla Elkjær Jensen er selv med på opholdet sammen med specialistsygeplejerske Lise Rom Poulsen, og hun kan mærke, at det gør en stor forskel at møde de skaderamte ansigt til ansigt.

– Vi har brug for at vide noget om hele deres situation, og der kan være ting, der er svære at tale om. Men ved at være sammen over længere tid åbner de skaderamte op og bliver mere tillidsfulde. Den viden, vi får under opholdet, kan vi bruge målrettet til at lægge individuelle planer for dem, siger Camilla Elkjær Jensen.

 

Gevinst for samfundet og den enkelte

Når opholdet er slut, beder Aleca de skaderamte vurdere sundhedsopholdet på forskellige parametre. Tilfredshedsmålingerne er blandt de bedste, og alle tilskadekomne anbefaler opholdet til andre i samme situation. Det resultat vurderer Jakob Tarp Sørensen som meget tilfredsstillende.

– Vi skaber en klar plan, de skaderamte kan støtte sig til og en forudsætning for, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dermed undgår vi, at folk lander i langvarige sygemeldinger og førtidspension i sidste ende. Det er en gevinst for en arbejdsgiver, som fastholder en god medarbejder og for den enkelte er det et spørgsmål om livskvalitet.

Loading...